Qui était Frederik Vanden Brande

Qui était Frederik Vanden Brande ?In memoriam Frederik Vanden Brande

1926 – 2017

Ereburger Londerzeel


Op 2 november 2017 overleed op 91-jarige leeftijd Frederik Vanden Brande. Frederik was in 1978 stichtend voorzitter en later erevoorzitter van het vzw Comité Jean Pain (CJP), in Vlaanderen vooral bekend van het bezoekerscentrum te Londerzeel.

Reeds op jonge leeftijd zat het tuinieren hem in het bloed. Door in hun woonplaats Jette op enkele perceeltjes groenten te kweken, helpt hij als jongeling zijn ouders de oorlog door te komen. Tijdens de schoolvakanties doet hij extra ervaring op door op boerderijen te gaan werken. Zijn passie voor het land, de grond is geboren. Als natuurliefhebber zit het stijgende pesticide- en kunstmestgebruik in de landbouw hem echter dwars.

In 1969 - hij leidt ondertussen een bakkerij en een groothandel in natuurproducten - betrekt hij met zijn gezin in Londerzeel  een oude hoeve: het Hof ter Winkelen uit 1676. Hij gaat er meteen aan de slag in de tuin, gebruikmakend van de alternatieve teelttechnieken waarin hij zich ondertussen heeft verdiept. Het composteren is er een van en hij verwerkt onder meer de mest van de schapen en de ezel die grazen in de boomgaard naast de hoeve. Vrij snel stelt hij echter vast dat de grote hoeveelheid nutriënten uit die mest weliswaar de groeikracht van de planten ten goede komt maar hen ook extra gevoelig maakt voor ziekten en aantastingen.

Wanneer hij in de zomer van 1975 in volle komkommertijd in een Brussels huis-aan-huis reclameblaadje een artikel leest over een methode die de Franse boswachter Jean Pain ontwikkelde om het  hakhout, verzameld bij het brandvrij houden van de omgeving rond zijn huis, om te zetten in vruchtbare compost, gaat voor Frederik plots het licht aan. We kunnen het ons vandaag nog moeilijk voorstellen maar tot die tijd werd ALLE snoeihout, zowel van straatbomen als uit tuinen en parken, ook bij ons, verbrand. Takkenversnipperaars bestonden wel maar enkel om het volume takken te verminderen voor de afvoer ervan naar een stortplaats waar het wordt… verbrand. Snoeihout composteren was tot dan nooit gezien.


Centre de visite

Holle Eikstraat 34 - 1840 Londerzeel

Tel. 00 32 (0)52 30 53 65

comite.jean.pain@skynet.be